نمایشگاه صنعت نفت خوزستان

همراه گرامی شرکت ابراهیم

منتظر حضور گرم شما در غرفه ابن شرکت در نمایشگاه اهواز هستیم .

شروع رویداد: ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
پایان رویداد: ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ایران اهواز نفت گاز
دانلود اپلیکیشن