پولیشر

پولیشر دستگاه کفسابی که به منظور جلای سنگ و براق شدن سطوح در صنایع استفاده می شود .

پولیشر دستگاه کفسابی که به منظور جلای سنگ و براق شدن سطوح در صنایع استفاده می شود .کفساب به عنوان یک ابزار برقی در دنیای نظافت محسوب می گردد. این محصول هم در صنایع و هم مصرف خانگی محبوبیت دارد. با توجه به کاربرد پولیشراین دستگاه برای شرکت های ساختمانی بعد ازاتمام ساخت ساختمان ها سنگ هایی که به دلیل مصالح و ساخت و ساز سنگ ها به رنگ کدر و مات تبدیل منیشوند با دستگاه پولیشر جلا و جلوه سنگ را به آن برمیگردانند، به همین منظور مورد توجه صنایع ساختمانی می باشد .
دانلود اپلیکیشن