نماشوی

نماشوی دستگاهی برای نظافت و شستشوی شیشه ساختمان ها به صورت حرفه ای می باشد.

نظافت شیشه های ساختمان در ارتفاع به روش سنتی کاری سخت و دشوار و با انرژی و مصرف آب زیاد همراه است که با استفاده از دستگاه نماشوی میتوان تمامی آلودگی های سطح را پاک کرد و با استفاده از دستگاه نماشوی امکان شستشو تا ارتفاع 15 متر را دارد و اگر ارتفاع ساختمان بیشتر باشد میتوان به وسیله بالابر به کاربر کمک کرد تا دسترسی بیشتری داشته باشد و فضای بیشتری نظافت شود.
در شهرهای صنعتی،شلوغ و با باتوجه به هوای آلوده ای که دارند، آلودگی بیشتری روی سطوح خارجی ساختمان های شیشه ای وجود دارد که توسط نماشوی میتوان نظافت این شیشه های آلوده ای که پر از گرد و خاک می باشد را شست و با توجه به اینکه این دستگاه نماشوی دارای فیلتراسیون سه مرحله ای می باشد آب را کاملا به صورت آب مقطر میکند و بعد از شستشو لکه های آب روی شیشه نمی ماند.
دانلود اپلیکیشن